ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล
   
โรงพยาบาลชัยบาดาล  

รหัส 10791

ที่อยู่ 250 ม.11 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.ลำนารายณ์ หมู่ 4

โทร. 036-461-022   แฟกซ์ 036-461-022

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์ ประดิษฐ์ ธนาเดชากุล

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค. 2561 06:04
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store