ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลสระโบสถ์
   
โรงพยาบาลสระโบสถ์  

รหัส 10794

ที่อยู่ 24 หมู่ 10 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.สระโบสถ์ ต.นิยมชัย หมู่ 10

โทร. 036-776240   แฟกซ์ 036-776239

อีเมล์ sabothosp@hotmail.go.th เว็บไซต์ www.hosthai.com/10794
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์ชาติชัย มหาเจริญสิริ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 ก.พ. 2563 00:36
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store