ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลสระโบสถ์
   
โรงพยาบาลสระโบสถ์  

รหัส 10794

ที่อยู่ 24

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.สระโบสถ์ ต.นิยมชัย หมู่ 10

โทร. 036-776240   แฟกซ์ 036-776239

อีเมล์ sabothosp@hotmail.go.th เว็บไซต์ www.sabothosp.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์ทวีพงศ์ ช่างเจรจา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 6 ธ.ค. 2560 04:07
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store