ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลลำสนธิ
   
โรงพยาบาลลำสนธิ  

รหัส 10796

ที่อยู่ 79

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ลำสนธิ ต.หนองรี หมู่ 11

โทร. 036793673-76   แฟกซ์ 036793677

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์ ปริญญา สุทธิธรรมานันต์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 18 มี.ค. 2564 23:19
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store