ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลวัดสิงห์
   
โรงพยาบาลวัดสิงห์  

รหัส 10803

ที่อยู่ 16 ถ.จวนวิไล ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120

ที่ตั้ง จ.ชัยนาท อ.วัดสิงห์ ต.วัดสิงห์ หมู่ 0

โทร. 056-461-344   แฟกซ์ 056-461-248

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ watsinghospital.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นพ.ธวัชชัย แต้ประยูร

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 24 พ.ย. 2557 09:45
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store