ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลแกลง
   
โรงพยาบาลแกลง  

รหัส 10829

ที่อยู่ 254 ถ.สุขุมวิท

ที่ตั้ง จ.ระยอง อ.แกลง ต.ทางเกวียน หมู่ 0

โทร. 038-677533-40   แฟกซ์ 038-677533-40 ต่อ 530

อีเมล์ klaeng10829@gmail.com เว็บไซต์ klaenghospital.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายภูษิต ทรัพย์สมพล

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 1 พ.ย. 2562 12:20
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store