ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลบ้านสร้าง
   
โรงพยาบาลบ้านสร้าง  

รหัส 10859

ที่อยู่ 100

ที่ตั้ง จ.ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง ต.บางกระเบา หมู่ 1

โทร. 037271238   แฟกซ์ 037271238 ต่อ 102

อีเมล์ bansang_hos@pho.in.th เว็บไซต์ www.bansanghospital.work
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นพ.ชวลิต ศรีสมพจน์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:35
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store