ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์
   
โรงพยาบาลขุขันธ์  

รหัส 10930

ที่อยู่ 109 หมู่ 6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ หมู่ 6

โทร. 045814290-4   แฟกซ์ 045814290-4 กด 1 หรือ 2

อีเมล์ khukhan@khukhan.go.th เว็บไซต์ www.khukhan.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายประวิทย์ เสรีขจรจารุ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 พ.ค. 2563 13:46
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store