ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลขุนหาญ
   
โรงพยาบาลขุนหาญ  

รหัส 10933

ที่อยู่ 6

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.สิ หมู่ 6

โทร. 045679133   แฟกซ์ 045679016

อีเมล์ khunhanhos@hotmail.com เว็บไซต์ khunhanhos.go.th/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  แพทย์หญิงรัชฎาพร รุญเจริญ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 23 ม.ค. 2561 10:41
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store