ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน
   
โรงพยาบาลน้ำยืน  

รหัส 10949

ที่อยู่ โรงพยาบาลน้ำยืน 234 หมู่ 7 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.สีวิเชียร หมู่ 12

โทร. 0-4537-1097-8   แฟกซ์ 0-4537-1098

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ www.namyuenhosp.in.th/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 18 พ.ย. 2562 23:53
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/142386019206809?rf=123319424495413
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store