ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลแก้งคร้อ
   
โรงพยาบาลแก้งคร้อ  

รหัส 10980

ที่อยู่ 1057

ที่ตั้ง จ.ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ หมู่ 1

โทร. 044-882899   แฟกซ์ 044-882941

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ www.kaengkhro.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 2 ธ.ค. 2562 21:32
https://th-th.facebook.com/kaengkhro.hospital
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store