ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลเชียงยืน
   
โรงพยาบาลเชียงยืน  

รหัส 11054

ที่อยู่ ถ.แสงอาวุธ

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.เชียงยืน ต.เชียงยืน หมู่ 5

โทร. 043-781103   โทรสาร. -

อีเมล์ i11054@yahoo.com เว็บไซต์ mkho.moph.go.th/hosp_11054/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 ก.ค. 2558 11:23
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store