ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
   
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย  

รหัส 11067

ที่อยู่ 185 ม.2 ถ.จรจำรูญ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย ต.ขามเบี้ย หมู่ 2

โทร. 0 43567 074   แฟกซ์ 0 43567 074 ต่อ 114

อีเมล์ - เว็บไซต์ pc11067.org
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์สุพัตร บุรณะเวช

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 18 เม.ย. 2561 22:39
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store