ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลโพนสวรรค์
   
โรงพยาบาลโพนสวรรค์  

รหัส 11112

ที่อยู่ 276 ม.12 ถ.ท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

ที่ตั้ง จ.นครพนม อ.โพนสวรรค์ ต.โพนสวรรค์ หมู่ 5

โทร. 042-595064-5   แฟกซ์ 042-595276

อีเมล์ psw11112@pswhospital.net เว็บไซต์ www.pswhospital.net
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์สิทธิพงษ์ พรมแสง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 6 ก.ค. 2559 00:11
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store