ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลเชียงดาว
   
โรงพยาบาลเชียงดาว  

รหัส 11121

ที่อยู่ 285 ม.2 ถ.โชตนา ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

ที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว หมู่ 2

โทร. 053-455074   แฟกซ์ 053-455249

อีเมล์ cdhchiangdao60@gmail.com เว็บไซต์ www.chiangdaohospital.net
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  แพทย์หญิงกชพร อินทวงศ์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 11 พ.ย. 2562 22:10
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store