ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ
   
โรงพยาบาลแม่เมาะ  

รหัส 11146

ที่อยู่ 392 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ที่ตั้ง จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ หมู่ 7

โทร. 054 266032   แฟกซ์ 054 266104

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ www.maemohhospital.com/mmh
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์กระสิน เขียวปิง

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 มิ.ย. 2563 23:30
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store