ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลแม่จริม
   
โรงพยาบาลแม่จริม  

รหัส 11173

ที่อยู่ 218 ม.4 ถ.น่าน-แม่จริม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170

ที่ตั้ง จ.น่าน อ.แม่จริม ต.หนองแดง หมู่ 4

โทร. 054-769036   แฟกซ์ 054-769043

อีเมล์ maecharimhospital@hotmail.com เว็บไซต์ maecharimhospital.org/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  น.พ.เทพวรวิทย์ ใจจะดี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 27 ม.ค. 2560 23:09
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store