ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลไพศาลี
   
โรงพยาบาลไพศาลี  

รหัส 11216

ที่อยู่ 700 ม.8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

ที่ตั้ง จ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ต.ไพศาลี หมู่ 8

โทร. 056-259378   แฟกซ์ 056-259014

อีเมล์ phaisalee.hospital11216@gmail.com,phaisaleeh@webmail.nswo.moph.go.th เว็บไซต์ www.pslh.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสุรัตน์ บุญยืน

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 25 ม.ค. 2562 23:29
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store