ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
   
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่  

รหัส 11332

ที่อยู่ 264 ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่

ที่ตั้ง จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง หมู่ 2

โทร. 075489084   แฟกซ์ 075368867

อีเมล์ s.ruttanakot@hotmail.com เว็บไซต์ www.thungyaihospital.org
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 29 ธ.ค. 2560 16:54
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store