ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
   
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่  

รหัส 11332

ที่อยู่ 264

ที่ตั้ง จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง หมู่ 2

โทร. 075489080   แฟกซ์ 075368867, 075489339

อีเมล์ amonrut.turn@gmail.com เว็บไซต์ www.thungyaihospital.org
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายไพศาล แก้วนพรัตน์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 23 ธ.ค. 2562 11:28
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store