ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลหัวไทร
   
โรงพยาบาลหัวไทร  

รหัส 11337

ที่อยู่ 16 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร

ที่ตั้ง จ.นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร ต.หัวไทร หมู่ 4

โทร. 075389511 ต่อ 214   แฟกซ์ 075389511 ต่อ 222

อีเมล์ msakweera_m@hotmail.com เว็บไซต์ www.huasaihospital.org
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นาย ยุทธพงศ์ ณ นคร

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:01
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store