ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลท่าชนะ
   
โรงพยาบาลท่าชนะ  

รหัส 11361

ที่อยู่ 115 ม.10 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 84170

ที่ตั้ง จ.สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ ต.ท่าชนะ หมู่ 10

โทร. 077-381167   แฟกซ์ 077-381167 ต่อ 100

อีเมล์ thachanahos@hotmail.com เว็บไซต์ thachana-hospital.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายแพทย์กฤษนันท์ เหล่ายัง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 13 ธ.ค. 2562 22:18
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store