ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาขุน
   
โรงพยาบาลบ้านตาขุน  

รหัส 11363

ที่อยู่ 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230

ที่ตั้ง จ.สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน ต.เขาวง หมู่ 4

โทร. 0 77 397373 - 4   แฟกซ์ 0 77397402

อีเมล์ takhun_02@hotmail.com เว็บไซต์ www.btkhos.com
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายเอกพล พิศาล

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 8 ก.พ. 2564 23:29
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store