ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผง  

รหัส 11748

ที่อยู่ 118

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.ดงยาง หมู่ 8

โทร. 0939270621   โทรสาร. -

อีเมล์ nongphongcity@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายจรรยา ชาวดอน

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 8 มี.ค. 2562 21:50
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store