ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช
   
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช  

รหัส 11964

ที่อยู่ 368 ถ.เทวาภิบาล

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง หมู่ 0

โทร. 043-518019-26   โทรสาร. -

อีเมล์ suttibak1@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  พญ.กฤษณา โฆษิตจิรนันท์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 2 ส.ค. 2559 23:44
suttibak1@hotmail.com
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store