ข้อมูลทั่วไป สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
   
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

รหัส 13775

ที่อยู่ 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ที่ตั้ง จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว หมู่ 4

โทร. 053-908300-49 ต่อ 73135   แฟกซ์ 053-908330

อีเมล์ itricd@gmail.com เว็บไซต์ www.ricd.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:01
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store