ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง  

รหัส 13820

ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.ท่าวุ้ง หมู่ 10

โทร. 036-481404   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายปริญญา มังกรทอง

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 16 เม.ย. 2563 21:52
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store