ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกู่โนนเมือง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกู่โนนเมือง  

รหัส 13941

ที่อยู่ 20

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.กู่สันตรัตน์ หมู่ 2

โทร. 043731038   โทรสาร. -

อีเมล์ kunonmuan@hotmail.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางวราภรณ์ กรโสภา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 26 ก.พ. 2561 21:00
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store