ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง  

รหัส 13955

ที่อยู่ บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ 8

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ ต.โพนเมือง หมู่ 8

โทร. 089-8635993   โทรสาร. -

อีเมล์ som.sak09@windowslive.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมศักดิ์ บุดดาพันธ์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:11
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store