ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกอก ตำบลโพธิไพศาล
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกอก ตำบลโพธิไพศาล  

รหัส 13968

ที่อยู่ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยกอก ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ต.โพธิไพศาล หมู่ 8

โทร. 0854580204   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ www.skko.moph.go.th/gisdward/web/index.php?module=hc_huaykhok
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายอุทัย ไชยศรี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ก.ค. 2561 22:41
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store