ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมัง ตำบลโนนกลาง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมัง ตำบลโนนกลาง  

รหัส 14264

ที่อยู่ หมู่ 1 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.โนนกลาง หมู่ 1

โทร. 045-410315   โทรสาร. -

อีเมล์ u14264_01@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายชาญวิทย์ ศรีสำอางค์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:59
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store