ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม ตำบลโคกก่อง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม ตำบลโคกก่อง  

รหัส 14266

ที่อยู่ หมู่ 13 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.โคกก่อง หมู่ 13

โทร. 062-1686083   โทรสาร. -

อีเมล์ u14266_01@outlook.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  ร้อยตรีธงศักดิ์ จำปาสด

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 13:52
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store