ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านสบสาย ตำบลตาลชุม
   
รพ.สต.บ้านสบสาย ตำบลตาลชุม  

รหัส 14308

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง จ.น่าน อ.ท่าวังผา ต.ตาลชุม หมู่ 4

โทร. 054-718987   โทรสาร. -

อีเมล์ joekumwanna@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสุรชาติ คำวรรณะ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 16 ธ.ค. 2558 17:53
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store