ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม  

รหัส 14882

ที่อยู่ 164 ม.4 บ้านวังยาวใหญ่

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.นาหนองทุ่ม หมู่ 4

โทร. 0951802428   แฟกซ์ -

อีเมล์ wangyaw_116@hotmail.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสุทน อามาตรสมบัติ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 6 ก.พ. 2563 08:31
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store