ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง  

รหัส 15006

ที่อยู่ บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลขัวเรียง

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.ขัวเรียง หมู่ 4

โทร. 043464521   แฟกซ์ 043464521

อีเมล์ kokmuang@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางพิลทอง สุขประเสริฐ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 18 ก.พ. 2563 21:42
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store