ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
   
โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

รหัส 22302

ที่อยู่ 99 ม.18 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140

ที่ตั้ง จ.สุรินทร์ อ.อำเภอพนมดงรัก ต.บักได หมู่ 18

โทร. 044-508242   แฟกซ์ 044-508244

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ www.dongrakhsp.com
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  แพทย์หญิงใจทิพย์ เชื่อมไธสง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 20:05
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store