ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

รหัส 22953

ที่อยู่ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 79/99 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม ต.ตลาด หมู่ 0

โทร. 043021021   โทรสาร. -

อีเมล์ sumatbcs@hotmail.com เว็บไซต์ www.med.msu.ac.th/suddhavej/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 26 พ.ย. 2561 01:46
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store