ข้อมูลทั่วไป ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
   
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  

รหัส 24650

ที่อยู่ 258/4 ถ.เทวาภิบาล

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด ตำบล ในเมือง 00

โทร. 043516828   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวปลัดดา เพ็ญสุวรรณ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 20 ธ.ค. 2561 17:42
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store