ประวัติสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

ปี พ.ศ. ๒๔๙๑  นายสงวน  นางทองย้อย บุณยรักษ์  บุณยรักษ์ บริจาคที่ดินในการก่อสร้าง  จำนวน  ๑ ไร่ ๑๖ งาน

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕  นายชาญ  บุณยรักษ์    บริจาคที่ดินในการก่อสร้าง  จำนวน  ๔ ไร่ 

ซึ่ง ขณะนั้น  นายชาญ  สุขพานิช  กำนันตำบลโคกสำโรง  เป็นผู้ขอบริจาคที่ดินให้ กรมการแพทย์ และ อนามัย  เพื่อสร้างเป็นสถานีนามัยชั้น ๑  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้มีการเปลี่ยนเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง  มีคุณอุดม  เกิดผล เป็นสาธารณสุขอำเภอในขณะนั้น

ข้อมูลวันที่ 24 ก.พ. 2555 06:43