ประวัติสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2499 โดยสำนักงานจะเป็นส่วนหนึ่งของที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ โดยปัจจุบันได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ในปี พ.ศ.2538 เป็นอาคารสองชั้น

ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค. 2555 06:27