ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น

ตำบลสนั่น(ช่วงคลอง 9-11 ถนนรังสิต-นครนายก กม.21-26) เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอธัญบุรี อดีตเป็นพื้นที่ป่ามีบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีชื่อแดนสี่สิบ มีเขตแดนระหว่างอำเภอลำลูกกา และอำเภอธัญบุรี (ในปัจจุบัน) บึงน้ำนี้มีสัตว์ป่าลงมากินเป็นจำนวนมาก เช่น ช้างป่า หมู่ป่า เก้ง กวาง สุนัขป่า และเสือโคร่งฯลฯ จะมีเสียงเอ็ดอึงอึกทึกครึกโครม ดังสนั่นลั่นทุ่งอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกว่าบึงสนั่น ต่อมายกฐานะเป็นตำบลบึงสนั่นขึ้นอยู่กับอำเภอรังสิต (ธัญบุรี)

                รพ.สต.บึงสนั่น ตั้งอยู่ เลขที่ 125/1 หมู่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2524 เบอร์โทรศัพท์ 029-089874 /E-mail. Address 01102@hotmail.co.th            

Facebook: mm_029089874@hotmail.com   ตำบลบึงสนั่น   มี จำนวนเนื้อที่ 1ไร่ 28 วา รับผิดชอบจำนวน 4 หมู่บ้าน ลักษณะของหมู่บ้านเป็นแบบกึ่งชนบท ระยะทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น ถึง โรงพยาบาลธัญบุรี (แม่ข่าย) เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตรเป็นระยะเวลา 30 นาที และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในโซนเดียวกันคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด ระยะทาง 6 กิโลเมตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสมเด็จย่า 84 ระยะทาง 6 กิโลเมตร

ข้อมูลวันที่ 12 ก.พ. 2557 14:54