ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลี่

รพสตบางลี่ ตั้งอยู่ม2 ตบางลี่ อท่าวุ้ง จลพบุรี โดยการบริจาคที่ดินของกำนันไข่ วีระประสิทธิ์ เมื่อปี2504 สมัยก่อนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง จนปัจจุบันเป็นตึก 2 ชั้น ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 4 คนรับผิดชอบ 9 หมุ่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 683หลัง ประชากร 2,951 คน

ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย. 2560 11:40