ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา ก่อสร้างชึ้นเมื่อ พ.ศ.2517  มีเนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่   โดยงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข มีตัวอาคาร 1 หลัง  บ้านพัก 1 หลัง  เมื่อปี 2543 ได้รับงบประมาณ ในการต่อเติมอาคารนวดไทย เป็นเงิน 470,000 บาท

ข้อมูลวันที่ 9 พ.ย. 2558 12:37