ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเหล่า ตำบลบก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเหล่า เดิมชื่อ "สถานีอนามัยหัวเหล่า" ก่อสร้างเมื่อปี 2522 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 5 ตารางวา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณ

ข้อมูลวันที่ 9 พ.ย. 2558 20:41