ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่๕ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ มีพื้นที่ ๒.๕ ไร่ เดิมชื่อสถานีอนามัยบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ต่อมาในปี ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น และบ้านโพธิ์ได้มีการแยกหมู่บ้าน จึงได้เปลี่ยนสถานที่ตั้งของสถานีอนามัยใหม่ขึ้นและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้บริการประชาชนจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลวันที่ 22 ก.พ. 2562 11:47