ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเชียงมุน ตำบลโดมประดิษฐ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกุดเชียงมุน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านกุดเชียงมุน  ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.2528  มีพื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ 1 งาน ต่อมาในปี พ.ศ.2539  ได้ย้ายมาก่อตั้งในบริเวณพื้นที่ดอนปู่ตา  เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน  และได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเชียงมุน  ในวันที่  1 กรกฎาคม 2552

ข้อมูลวันที่ 20 ต.ค. 2563 19:36