ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า

รพ.สต.โคกสง่า ก่อสร้างเมื่อ ปี 2515 บนที่ดินสาธารณะประโยชน์  เปิดดำเนินการเมื่อ ปี 2515  เป็นอาคารชั้นเดียว  ปี 2538 ได้อาคารก่อสร้างทดแทน เป็นแบบทั่วไป  ปี 2540 ได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่าง  ปี 2555 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ มูลค่า 2,790,000.- บาท  และต่อเติมมุกด้านหน้าด้วยเงินบริจาค

ข้อมูลวันที่ 13 พ.ย. 2558 00:38