ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น  เป็นสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ  หน่วยบริการคู่สัญญา คือโรงพยาบาลพล  ดรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโสกนกเต็น  ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๓๘  มีเนื้อที่  ๔ ไร่ ๒ งาน  ๓๖ ตารางวา  เป็นตึก ๒ ชั้น  มีพื้นที่ใช้งาน ๖๐๐ ตารางเมตร  บ้านพัก  จนท. ๒ หลัง  มีศาลาร่วมใจ ๑ หลัง ที่สร้างจากเงินชาวบ้านพี่น้อง

ข้อมูลวันที่ 17 พ.ค. 2559 00:19