ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง

ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ ปีพ.ศ.๒๕๓๖  โดยชาวบ้านบริจาคที่ดินให้ก่อสร้างส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่งได้จากการซื้อโดยใช้เงินงบประมาณ  และเงินบริจาคจากชาวบ้านทุกหลังคาเรือน   เริ่มให้บริการครั้งแรกวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๓๖   

ข้อมูลวันที่ 13 พ.ย. 2558 13:50