ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลชัยบาดาล

โรงพยาบาลชัยบาดาล ได้รับการพัฒนาจากศูนย์การแพทย์และอนามัยชั้นหนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ โดยย้ายจากที่เดิมมาก่อสร้างในที่ที่ได้รับบริจาค จำนวน ๓๐ ไร่ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยในขนาด ๓๐ เตี ยง โรงพยาบาลชัยบาดาลเป็นโรงพยาบาลชุมชน ๕ แห่งแรกของประเทศไทย 

ข้อมูลวันที่ 19 มี.ค. 2557 06:10