ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลสระโบสถ์

เป็นโรงพยาบาลขนาด10เตียง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2526 และเปิดดำเนินการเมื่อปี 2527 มีประชากรรับผิดชอบในอำเภอสระโบสถ์ จำนวน 22,270 คน 

ข้อมูลวันที่ 26 พ.ย. 2558 02:02