ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลบ้านสร้าง

โรงพยาบาลบ้านสร้าง เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๕ มีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๒ งาน

- ปี ๒๕๒๙  ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างเป็น โรงพยาบาลสาขา

- ปี ๒๕๓๑   เริ่มเปิดบริการตรวจรักษา แก่ผู้ป่วยนอก

- ปี ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียง

- ปี ๒๕๓๖  เปิดบริการรับผู้ป่วย  ไว้ทำการรักษาใน โรงพยาบาล

- ปี ๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณพื่อขยายเป็น โรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี ๒๕๓๙

ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 75 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรี 20 กิโลเมตร

ข้อมูลวันที่ 23 ก.พ. 2560 07:24